Vasario 16 – oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Atsibus tėvynės sūnūs,

Didžią praeitį atminę;

Pagimdys vargai galiūnus,

Ugnimi uždegs krūtinę!

Taip poetas Maironis drąsino lietuvių tautą – vargai gimdė galiūnus, o kova grūdino juos. 1918 metų vasario 16 – osios aktu paskelbtą nepriklausomybę ir laisvę reikėjo apginti. Lietuvių tautos sūnūs su dideliu pasiryžimu savanoriais stojo ginti Laisvę ir Nepriklausomybę.

Lietuvių tautą naikino vokiečiai, naikino rusai, naikino lenkai. Lietuvius šaudė savi ir svetimi, tačiau tauta, iškentusi visas kančias, šiandien yra gyva ir nepriklausoma.

Šiemet švenčiame 102 – ąsias Lietuvos nepriklausomybės metines. Vasario 16 – osios šventė –  visiems mums labai brangi. Tokia ji ir Čižiūnų socialinių paslaugų centro bendruomenės nariams. Valstybės atkūrimo dienos minėjime dalyvavo Semeliškių vokalinis ansamblis „Svaja“, vadovaujamas Gražinos Barzdaitienės. Skambėjo eilės ir dainos apie mūsų Tėvynę Lietuvą. Esam labai dėkingi ansambliečiams ir jų vadovei. Ačiū už Jūsų geranoriškumą, Jūsų širdžių šilumą.

Regina Nemeikštienė

Užimtumo specialistė

Daugiau naujienų